Vårt arbeid

 • Vi arbeider så billig som mulig for at prinsipielle menneskerettighetssaker skal nå fram i systemet. Vi har lave utgifter til lønn og administrasjon.

 • Vi baserer oss på tre finansieringsmåter:

  • Fri rettshjelp fra det offentlige

  • Hver klient betaler etter avtale og evne

   • Etter den første gratis halvtimen ligger vår timepris mellom kr 500,- og kr 2500,- + 25 % mva, avhengig av klientens betalingsevne og sakens art.

   • Utgangspunktet er at klienten betaler for medgått tid, med mindre det avtales en fast pris

  • Organisasjoner støtter enkeltsaker økonomisk

   • Organisasjoner kan ha interesse i å støtte saken din økonomisk av prinsipielle grunner. Dette kan undersøkes nærmere.

 

Gratis veiledning og rettshjelpsordninger: