Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper både enkeltpersoner, organisasjoner og andre med å fremme sine menneskerettigheter og å skrive generelle utredninger/rapporter.

Vi har erfaring med å påberope menneskerettigheter for forvaltningen, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, ombudene, den europeiske menneskerettighetsdomstolen og FNs komiteer som skal påse at statene overholder menneskerettigheter.

Menneskerettighetene gjelder på alle livsområder og -faser, og på tvers av de tradisjonelle juridiske fagområdene.

Ta gjerne kontakt for å undersøke om vi kan hjelpe deg med dine spørsmål.