Advokatfullmektig Ida Gundersby Rognlien

 • Er i permisjon fra og med februar 2017 til og med februar 2020. Ta gjerne kontakt med Knut Rognlien ved spørsmål.
 • Advokatbevilling oktober 2016
 • Advokatfullmektig hos advokat Knut Rognlien (august 2014 - januar 2017)
 • Avla master i rettsvitenskap vår 2014 ved Universitetet i Oslo med spesialisering på konvensjonsbeskyttelsen av pensjonsrettigheter/velferdsrettigheter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens tilleggsprotokoll 1 art 1.
 • Arbeider særlig med barnevern, strafferett, kriminalomsorg, psykisk helsevern, helserett, sosialrett, trygderett og menneskerettigheter.
 • Også kompetanse på: husleierett, rettferdsvederlag, voldsoffererstatning, alm. erstatning.
 • Tidligere erfaring fra etablering, drift og rettshjelper ved veiledningstjenesten for romanifolk/tatere (Romanifolkets/taternes kulturfond). Rettferdsvederlag, erstatning, diskriminering (2012-2014).
 • Konsulent ved Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (2011-2014).
 • Vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett, det juridiske fakultet. UiO (vår 2010). Om den offentlige rettshjelpsordningen.
 • Styremedlem i Rettspolitisk forening (2010-2014).
 • Medarbeider på Juss-Buss, fengselsgruppa (2009-2010)
 • Medlem av Rettspolitisk forening, Den Norske Advokatforeningen og Forsvarergruppa av 1977.

Kontaktopplysninger:

 • Mobil: 97044696 (i permisjon)

 • Telefaks: 24145351

 • Mail:  ida@advokatrognlien.no (i permisjon)

 • Postadresse: Pb 6878 St. Olavs plass, 0130 Oslo

 • Besøksadresse: C.J. Hambros plass 5, 3. etg (Ved tinghuset)

 • Web: www.advokatrognlien.no