Ta gjerne kontakt med oss

 • Send oss et brev om hva saken gjelder eller ta kontakt for en halv times gratis veiledning på kontoret eller over telefon.

 • Av hensyn til ditt personvern, ber vi om at du ikke sender oss sensitiv informasjon på e-post eller SMS. Du kan heller sende oss en kort SMS eller e-post med navn og kontaktinformasjon, og vi tar kontakt med deg.

 • Kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 6878 St.Olavsplass, 0130 Oslo

Besøksadresse: C. J. Hambros plass 5

Fax: 241 45 351

Tlf: 97 04 46 96 (Ida i permisjon) 92 65 30 61 (Knut)

E-psotadresse: ida@advokatrognlien.no (i permisjon) og knut@advokatrognlien.no

Gratis halvtimes veiledning

 • Vi forsøker å løse det vi kan på en halvtime, men dersom vi ser at det er behov for mer hjelp i din sak, avtaler vi veien videre og priser nærmere.

 • Vi har stor pågang av saker, og de saker vi ikke får behandlet selv, henviser vi til andre advokater eller gratis rettshjelpstiltak etter samtykke fra deg. Se her, nederst på siden, for gratis veiledning og rettshjelp.

Vilkår for arbeidet

 • Det er viktig for oss at du har eierskap til din egen sak, og vi vil til enhver tid gjøre klare avtaler med deg vedrørende pris og andre vilkår for arbeidet.

 • Vi tar ikke ansvar for saken din før vi har påtatt oss oppdraget i en oppdragsbekreftelse eller rett offentlig instans har oppnevnt oss som din advokat.

 • I oppdragsbekreftelsen vil det blant annet fremgå hva vi skal bistå med, tidsperspektiv på arbeidet og pris.

 • Vi vil gjøre vårt beste for at saken får fremdrift og holde deg orientert.

 • Vi har taushetsplikt.

 • Vi har et nettverk i det juridiske miljøet som vi kan diskutere saken din anonymt med ved behov og dersom du samtykker til det.

 • Vår tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 • Vi er medlemmer av Den norske advokatforeningen, og arbeider etter regler for god advokatskikk http://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/regler-for-god-advokatskikk/

 • Vi har de nødvendige og obligatoriske forsikringer.

Klage på vårt arbeid